Chúng tôi đã chụp được những bức ảnh này bên trong nhà máy xì gà ở Holguín (phía đông Cuba).

Họ đưa ra các biện pháp vệ sinh tại mỗi trạm làm việc của nhà máy.

sanitary measures in cuba first pictures from inside a factory 61425059b7326

Phân loại lá

sanitary measures in cuba first pictures from inside a factory 6142505a8d126

Lăn chất làm đầy

sanitary measures in cuba first pictures from inside a factory 6142505b94075

Phân loại xì gà theo màu sắc

sanitary measures in cuba first pictures from inside a factory 6142505c90862

Đặt nhẫn

sanitary measures in cuba first pictures from inside a factory 6142505da18bf

Thiết lập ống

sanitary measures in cuba first pictures from inside a factory 6142505eb23d4

Thiết lập hộp